Нүүр Хуудас/Мэдээ мэдээлэл

ХУРД ШАЛГАХ

http://www.speedtest.net

1. Бүх ачааллыг салгана. Юм татах, илгээхийг зогсоосон байна.
2. www.speedtest.net линкээр орно. Дэлгэц дээр гарч ирэх ноүтбүүк хэлбэртэй зургийн гоолд гарч ирэх дугуй доторх гурвалжин дээр хулганы заагчийг аваачихад 4-5 сонголт гарч ирнэ. ulaanbaatar. Hosted by Gemnet LLC-ийг сонгоход хурд шалгах тест эхэлнэ. 

Манай үйлчилгээг сонгож байгаад баярлалаа. Ёкозунанэт ХХК. Утас:7011-6161