Нүүр Хуудас/Мэдээ мэдээлэл

+18 Контент хязгаарлах

ХХЗХ-оос гарсан шийдвэрийн дагуу хэрэглэгчиддээ "Насанд хүрэгчдэд зориулсан контентийг хязгаарлах" үйлчилгээг санал болгож байна.