Нүүр Хуудас/Мэдээ мэдээлэл

Интернетийн чанарыг хэрэглэгч хянана.

Монгол Улсын ЗГ-ын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд интернетийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж, хэрэглээг бий болгох, "чанар"-ыг сайжруулах ажлын хүрээнд ИНТЕРНЕТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР-ыг ХЭРЭГЛЭГЧ өөрөө хянах зорилго бүхий төслийг ХХЗХ-оос зохион байгуулж байна. Та ХХЗХ-ны сайтаас тодорхой мэдээллийг авна уу. http://www.crc.gov.mn/k/2DR