Нүүр Хуудас/Зорилго зорилт

ӨРХИЙН ҮНЭ ТАРИФ

ХУРД САРД НӨАТ САРЫН ТӨЛБӨР
1-3Mb 18.000төг 1.800төг 19.800 төг

12 сараар төлөх бол 10%, 6 сараар төлөх бол 5% хөнгөлнө.

2016-4-6-аас мөрдөнө.